Tiểu cảnh sân vườn, thiết kế tiểu cảnh chung cư nhà phố...

Đồ trang trí mỹ thuật

Tượng phật di lặc to đại

Tượng phật di lặc to đại

8.000.000₫

Tượng khổng minh

Tượng khổng minh

700.000₫

Tượng sư tổ đạt ma

Tượng sư tổ đạt ma

400.000₫

Tượng quan công đọc sách

Tượng quan công đọc sách

700.000₫

Tượng vệ nữ

Tượng vệ nữ

4.500.000₫

Tượng cô gái sò

Tượng cô gái sò

4.500.000₫

Tượng cô ôm bình

Tượng cô ôm bình

4.500.000₫

Tượng cô gái châu âu

Tượng cô gái châu âu

6.000.000₫

Tượng cô lông chim

Tượng cô lông chim

450.000₫

Tượng cô bình minh

Tượng cô bình minh

800.000₫

Tượng cô thần biển cong

Tượng cô thần biển cong

500.000₫

Tượng cô thần biển thẳng

Tượng cô thần biển thẳng

500.000₫

Phù điêu sen sức sống mới

Phù điêu sen sức sống mới

12.000.000₫

Phù điêu đầm sen

Phù điêu đầm sen

14.000.000₫

Phù điêu hoa sen và chim

Phù điêu hoa sen và chim

3.500.000₫

Phù điêu chim hạc và sen

Phù điêu chim hạc và sen

8.000.000₫