Tiểu cảnh khu hồ bơi

Liên hệ

Tiểu cảnh khu hồ bơi được trang trí bằng những bức tượng, những khóm hoa nhiều màu sắc, một vài cây xanh điểm xuyết.

Tiểu cảnh khu hồ bơi

Tiểu cảnh khu hồ bơi được trang trí bằng những bức tượng, những khóm hoa nhiều màu sắc, một vài cây xanh điểm xuyết.

 

Tiểu cảnh khu hồ bơi