Đá chẻ vàng_DT0044

Liên hệ

Đá chẻ vàng màu trang nhã, dễ phối ốp tường. Nó được dùng trong tiểu cảnh tranh đá, tiểu cảnh nhà phố.

Đá chẻ vàng

Đá chẻ vàng màu trang nhã, dễ phối ốp tường. Nó được dùng trong tiểu cảnh tranh đá, tiểu cảnh nhà phố.

0913574894