Đá rối đa sắc

Liên hệ

Đá rối đa sắc dùng làm tiểu cảnh có nhiều màu nhưng chủ yếu là màu vàng và màu xám.Đá rối đa sắc chịu lực tốt,ít bám bẩn,cáu cạnh.

Đá rối đa sắc

Đá rối đa sắc dùng làm tiểu cảnh có nhiều màu nhưng chủ yếu là màu vàng và màu xám.Đá rối đa sắc chịu lực tốt,ít bám bẩn,cáu cạnh.

 

0913574894