Ngũ quỷ vận tài

Ngũ quỷ vận tài

13/10/2016   |   Đăng bởi Admin

Cục Ngũ Quỷ Vận tài (hay nói là truyền thuyết Ngũ Quỷ Vận Tài Cục) theo như tôi biết có đến mấy loại khác nhau, dưới đây tôi xin đem trình bày mấy loại Ngũ Quỷ Vận Tài Cục để các bạn tham khảo:

1. Ngũ Quỷ Vận Tài Cục của Phái Bát Trạch: Phục Sinh Ngũ Diên Lục Họa Thiên Tuyệt, là tám phương vị của Bát Trạch, có người dùng Bát Trạch pháp, mở cửa Ngũ Quỷ, dùng Thiên Y Tài Lộ vận chuyển! Đây là một loại Pháp để tiến hành! Có người dùng Bát Trạch kết hợp với Phi Tinh Huyền Không, lấy cửa ở Ngũ Quỷ Liêm Trinh, dùng Nhất Bạch Tham Lang đáo môn khắc chế Ngũ Quỷ nên gọi là Ngũ Quỷ Vận Tài.

2. Đây là một phép khác của Bát Trạch, tức là Hình Lý kiêm dùng: Mở cửa Khôn, Cấn, vận chuyển Thiên Y Tài Lộ !

ngũ quỷ vận tài

BÁT QUÁI VÀ 24 SƠN

3. Phép này thuộc Phi Tinh Phái, hoặc là dùng cách làm Phụ Tinh Thủy Pháp. Lợi dụng 24 Sơn Nạp Giáp, lấy chỗ đầu hướng lập quẻ, phiên quái bày chín sao, Án Tham Cự Lộc Văn Liêm Vũ Phá Phụ Bật chín sao thứ tự, tìm ra Cự Môn đường đến, mở Liêm Trinh Ngũ Quỷ Môn vận chuyển.

4. Phép này gần giống Phép thứ 3, nhưng không lấy đầu hướng lập quái, mà lấy Tọa Sơn lập quái tìm ra Ngũ Quỷ Cự Môn đường đi.

5. Cách làm cũng tương tự phép Phụ Tinh Thủy Pháp, tuy nhiên bên ngoài có vẻ hơi khác, tức dùng “Sơn long Liêm Trinh có hướng, Thủy Long Cự Môn thấy thủy”, tác pháp cũng dùng Nạp Giáp, phép này lấy Tọa Sơn lập quẻ, rồi phiên quái bài 9 sao, theo Tham Cự Lộc Văn Liêm Vũ Phá Phụ Bật thuận tự, cũng xưng là Bài Long Pháp, tìm ra được Liêm Trinh Ngũ Quỷ Môn; Tiếp dùng chỗ đầu hướng khởi Phụ tinh, án Vũ Phá Liêm Tham Cự Lộc Văn phiên xuất, được Cự Môn thủy lộ !

6. Cũng dùng Pháp như Pháp thứ 5, chỉ không giống là, được Cự Môn Thủy Lộ là không dùng Đầu Hướng Lập Quái, mà là dùng Tọa Sơn lập quái mà được. Tức cửa và đường đều dùng Tọa Sơn Lập Quái Phiên Xuất, song Phiên Pháp không giống.

Cục Ngũ Quỷ Vận Tài, có tất cả 6 cách làm khác nhau. Các cách làm cũng có căn cứ lý luận của mình, tất cả đều là hình lý kết hợp. Bốn cách sau, đều là căn cứ vào Phiên Quái, có lúc chỉ dùng Cửu Tinh Phiên Quái, có lúc chỉ dùng Phụ Tinh Phiên Quái, có lúc dùng kết hợp cả hai hay có lúc chỉ dùng Tọa Sơn lập quái, có lúc dùng Đầu Hướng lập quái có lúc dùng cả hai kết hợp.

Xin các bạn cũng đừng nhầm Ngũ Quỷ Vận Tài Pháp của Phong Thủy với Ngũ Quỷ Vận Tài Pháp của Sơn Thuật. Ngũ Quỷ Vận Tài là một phép có thể nhanh chóng có được tài lộc, thường được các bậc Tiên Liệt Thánh Hiền dùng để cứu nghèo. Trương Cửu Nghi Tiên Sinh đã cảnh báo “Nếu không thật cần thiết thì không nên dùng ! Bởi dùng nó sau dễ phát sinh tai họa !”. Ngũ Quỷ Liêm Trinh thuộc Hỏa là “Âm Trung Tàng Dương”, hơn nữa Ngũ ở Trung Cung ngoại trừ đương vận thì dùng tốt, còn dư các lúc khác đều dễ có phản ứng xấu. Hỏa khắc kim tiết mộc nên dễ sinh các bệnh về gan phổi. Nên thận trọng vậy !

0913574894