Phiến đá lát sân_DV0002

Liên hệ

Phiến đá lát sân được lát ở lối đi vào ngôi nhà với những phiến đá tảng tự nhiên,tạo một khung cảnh thơ mộng.Phiến đá lát sân phù hợp với tiểu cảnh biệt thự,tiểu cảnh sân vườn.

Phiến đá lát sân

Phiến đá lát sân được lát ở lối đi vào ngôi nhà với những phiến đá tảng tự nhiên,tạo một khung cảnh thơ mộng.Phiến đá lát sân phù hợp với tiểu cảnh biệt thự,tiểu cảnh sân vườn.

0913574894