Sỏi biển

Liên hệ

Tiểu cảnh- Sỏi biển là thứ mà tạo hóa đã ban cho chúng ta dọc khắp các bờ biển của Việt Nam dùng làm trang trí tiểu cảnh trong nhà hoặc làm tiểu cảnh sân vườn.

Sỏi biển

Tiểu cảnh- Sỏi biển là thứ mà tạo hóa đã ban cho chúng ta dọc khắp các bờ biển của Việt Nam dùng làm trang trí tiểu cảnh trong nhà hoặc làm tiểu cảnh sân vườn. 

0913574894