Tiểu cảnh giếng trời

Liên hệ

giếng trời một không gian rất quan trọng trong thiết kế kiến trúc nhà phố hiện đại, giếng trời đưa trực tiếp ánh sáng, không khí vào ngôi nhà. Để tối ưu hóa vị trí này ta xây dựng...

Giếng trời một không gian rất quan trọng trong thiết kế kiến trúc nhà phố hiện đại, giếng trời đưa trực tiếp  ánh sáng, không khí vào ngôi nhà. Để tối ưu hóa vị trí này ta xây dựng một góc tiểu cảnh nước để dung hòa nhiệt độ ngoài trời và không khí trong nhà.

0913574894