Tiểu cảnh sân vườn, thiết kế tiểu cảnh chung cư nhà phố...

Bảo mật thông tin

Tieucanh.vn sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty, doanh nghiệp nào khác ngoại trừ các đại lý, các nhà cung cấp có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Trong một vài trường hợp đặc biệt, tieucanh.vn có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như: khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. Tieucanh.vn cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.

0913574894