Đá ánh kim giả cổ soi cạnh_DS0007

Liên hệ

Đá ánh kim giả cổ soi cạnh có màu sắc không hoàn toàn đen, là đá tự nhiên, hình thức từ quá trình kiến tọa địa chất nên thường có vân đá.

Đá ánh kim giả cổ soi cạnh

Đá ánh kim giả cổ soi cạnh có màu sắc không hoàn toàn đen, là đá tự nhiên, hình thức từ quá trình kiến tọa địa chất nên thường có vân đá.

0913574894