Đá bóc trắng muối_DT0048

Liên hệ

Đá bóc trắng muối bề mặt gồ ghề ,lồi lõm không nhất định lên giữ được vẻ tự nhiên vốn có của đá bóc trắng muối.

Đá bóc trắng muối

Đá bóc trắng muối bề mặt gồ ghề ,lồi lõm không nhất định lên giữ được vẻ tự nhiên vốn có của đá bóc trắng muối.

0913574894