Đá bóc vàng soi cạnh_DS0012

Liên hệ

Đá bóc vàng soi cạnh sử dụng phương pháp cắt lát ( cưa) từ những khối đá lớn. Khi đạt kích thước tiêu chuẩn thì khối đá nhỏ được bóc tách ra làm 2 viên đá, sau đó viên đá...

Đá bóc vàng soi cạnh

Đá bóc vàng soi cạnh sử dụng phương pháp cắt lát ( cưa) từ những khối đá lớn. Khi đạt kích thước tiêu chuẩn thì khối đá nhỏ được bóc tách ra làm 2 viên đá, sau đó viên đá này được soi rãnh ( bo, tạo viền) bốn cạnh làm nổi bật viên đá.

0913574894