Đá chẻ đen_DT0045

Liên hệ

Đá chẻ đen trọng lượng nhẹ ,dễ bóc tách phù hợp cho tiểu cảnh tranh đá hoặc ốp tường.

Đá chẻ đen

Đá chẻ đen trọng lượng nhẹ ,dễ bóc tách phù hợp cho tiểu cảnh tranh đá hoặc ốp tường.

0913574894