Đá lát sân vườn lục giác_DV0006

Liên hệ

Đá lục giác làm tiểu cảnh thường màu xanh hoặc màu trắng. Được ghép với nhau nhu miếng sáp ong tạo lên lối đi độc đáo cho ngôi nhà bạn.

Đá lục giác

Đá lục giác làm tiểu cảnh thường màu xanh hoặc màu trắng. Được ghép với nhau nhu miếng sáp ong tạo lên lối đi độc đáo cho ngôi nhà bạn.

0913574894