Đá mài bóng chỉ đỏ_DS0002

Liên hệ

Đá mài bóng chỉ đỏ mỏng dễ thi công và giảm trọng lượng công trình.Sản phẩm có bề mặt nhẵn lá ít bám bụi và dễ chùi rửa.

Đá mài bóng chỉ đỏ

Đá mài bóng chỉ đỏ mỏng dễ thi công và giảm trọng lượng công trình.Sản phẩm có bề mặt nhẵn lá ít bám bụi và dễ chùi rửa.

 

0913574894