Đá mài bóng chỉ vàng_DS0004

Liên hệ

Đá mài bóng chỉ vàng mỏng dễ thi công và giảm trọng lượng công trình. Sản phẩm có bề mặt nhẵn lá ít bám bụi và dễ chùi rửa.

Đá mài bóng chỉ vàng

Đá mài bóng chỉ vàng mỏng dễ thi công và giảm trọng lượng công trình. Sản phẩm có bề mặt nhẵn lá ít bám bụi và dễ chùi rửa.

0913574894