Đá mài bóng hồng phấn_DS0001

Liên hệ

Đá Mài Bóng Hồng Phấn là đá tự nhiên, được hình thành từ quá trình kiến tạo địa chất nên khối đá tự nhiên thường có vân đá.

Đá mài bóng hồng phấn

Đá Mài Bóng Hồng Phấn là đá tự nhiên, được hình thành từ quá trình kiến tạo địa chất nên khối đá tự nhiên thường có vân đá.

0913574894