Đá mài bóng thạch anh_DT0038

Liên hệ

Đá mài bóng thạch anh có màu sắc loang lổ tự như da báo. Đá mài bóng thạch anh thường có màu trắng, xám hoặc đen.

Đá mài bóng thạch anh

Đá mài bóng thạch anh có màu sắc loang lổ tự như da báo. Đá mài bóng thạch anh thường có màu trắng, xám hoặc đen.

0913574894