Đá mài bóng vàng kem_DS0003

Liên hệ

Sản phẩm này có gam màu chính là màu Vàng kem kết hợp với vân thớ màu đen và một số màu khác khiến loại đá này có màu loang lỗ và không đồng đều màu nhất trong các loại...

Đá mài bóng vàng kem

Sản phẩm này có gam màu chính là màu Vàng kem kết hợp với vân thớ màu đen và một số màu khác khiến loại đá này có màu loang lỗ và không đồng đều màu nhất trong các loại đá mài bóng.

0913574894