Đá mài bóng xanh ngọc_DT0034

Liên hệ

Đá mài bóng xanh ngọc có vân trên bề mặt, độ trong cao giống như các loại ngọc.

Đá mài bóng xanh ngọc

Đá mài bóng xanh ngọc có vân trên bề mặt, độ trong cao giống như các loại ngọc.

0913574894