Đá ốp tường ánh kim_DT0017

Liên hệ

Đá ốp tường ánh kim thường được sử dụng trong tiểu cảnh cầu thang,tiểu cảnh đá vì chất liệu nhẹ, dễ dàng bóc tách.

Đá ốp tường ánh kim

Đá ốp tường ánh kim thường được sử dụng trong tiểu cảnh cầu thang,tiểu cảnh đá vì chất liệu nhẹ, dễ dàng bóc tách.

0913574894