Đá phẳng đen_DV0003

Liên hệ

Đá sân vườn phẳng đen được đặt cách nhau một khoảng thích hợp.Xen giữa các viên đá là các loại cây cỏ lá thấp tạo khoảng không gian lãng mạng ,sang trọng cho tiểu cảnh sân vườn nhà bạn.

Đá sân vườn phẳng đen

Đá sân vườn phẳng đen được đặt cách nhau một khoảng thích hợp.Xen giữa các viên đá là các loại cây cỏ lá thấp tạo khoảng không gian lãng mạng ,sang trọng cho tiểu cảnh sân vườn nhà bạn.

0913574894