Đá rêu xanh giả cổ_DT0002

Liên hệ

Đá rêu xanh giả cổ dùng làm tiểu cảnh vì đá mỏng và nhẹ. Dễ thi công tiểu cảnh vì dễ bóc tách,mặt đá nhám ,độ đàn hồi tốt viền soi cạnh(bo cạnh).

Đá rêu xanh giả cổ

Đá rêu xanh giả cổ dùng làm tiểu cảnh vì đá mỏng và nhẹ. Dễ thi công tiểu cảnh vì dễ bóc tách,mặt đá nhám ,độ đàn hồi tốt viền soi cạnh(bo cạnh).

0913574894