Đá rêu xanh giả cổ soi cạnh_DS0008

Liên hệ

Đá ốp tường trang trí

Đá rêu xanh giả cổ soi cạnh

Đá rêu xanh giả cổ soi cạnh mỏng, nhẹ dễ thi công và giảm lực bóc tách. Loại đá này có thể dán riêng lẻ hoặc có thể dán phối hợp các loại đá khác.

0913574894