Đá sa thạch vàng _DT0021

Liên hệ

Đá sa thạch vàng là loại đá nhẹ như đá giả gỗ, đá dễ cắt gọt. Thường được dùng lát tiểu cảnh tranh đá hoặc ốp tường.

Đá sa thạch vàng

Đá sa thạch vàng là loại đá nhẹ như đá giả gỗ, đá dễ cắt gọt. Thường được dùng lát tiểu cảnh tranh đá hoặc ốp tường.

0913574894