Đá slate ốp nghệ thuật_DT0018

Liên hệ

Đá slate ốp nghệ thuật dùng trong trang trí tiểu cảnh tranh đá, ốp đài phun nước. Đá slate có ưu điểm nhẹ, màu sắc đẹp, dễ dàng vận chuyển vì trọng lượng nhẹ.

Đá slate ốp nghệ thuật

Đá slate ốp nghệ thuật dùng trong trang trí tiểu cảnh tranh đá, ốp đài phun nước. Đá slate có ưu điểm nhẹ, màu sắc đẹp, dễ dàng vận chuyển vì trọng lượng nhẹ.

0913574894