Đá trắng muối giả cổ soi cạnh_DS0006

Liên hệ

Đá ốp tường trang trí

Đá trắng muối giả cổ soi cạnh

Đá trắng muối giả cổ soi cạnh có ưu điểm mỏng, nhẹ, giảm trọng lượng công trình và rất dễ phối tường, trang trí.

 

0913574894