Đá vàng mài bóng soi cạnh_DS0010

Liên hệ

Đá vàng mài bóng soi cạnh có ưu điểm nhẹ, bền, giảm trọng lượng công trình, dễ kết hợp với các loại đá khác.

Đá vàng mài bóng soi cạnh

Đá vàng mài bóng soi cạnh có ưu điểm nhẹ, bền, giảm trọng lượng công trình, dễ kết hợp với các loại đá khác.

0913574894