Đèn đá 03

Liên hệ

Cây đèn đá được đặt trong khuôn viên sân vườn tại các gia đình là một trong những tác phẩm điêu khắc bằng đá tuyệt đẹp của người Việt từ thời Lê Trung Hưng.

Đèn đá

Cây đèn đá được đặt trong khuôn viên sân vườn tại các gia đình là một trong những tác phẩm điêu khắc bằng đá tuyệt đẹp của người Việt từ thời Lê Trung Hưng.

0913574894