Phù điêu trừu tượng 30x40

Liên hệ

phù điêu trừu tượng không thể hiện đối tượng một cách hiện thực như mắt nhìn thấy mà biểu thị những ý nghĩ, cảm xúc của nghệ sĩ về một vài nét nào đó của đối tượng.

0913574894