Sỏi đen

Liên hệ

Tiểu cảnh - Sỏi đen tự nhiên thường được ghép trong tiểu cảnh tranh đá làm tăng tính thẩm mỹ cho mảng không gian đứng trong tiểu cảnh.

Sỏi đen

Tiểu cảnh - Sỏi đen tự nhiên thường được ghép trong tiểu cảnh tranh đá làm tăng tính thẩm mỹ cho mảng không gian đứng trong tiểu cảnh.

0913574894