Sỏi hồng

Liên hệ

Sỏi hồng có màu hồng rất đẹp mắt thích hợp cho trang trí tiểu cảnh tranh đá nhà phố hoặc tiểu cảnh tranh đá cầu thang. Sỏi hồng có thể kết hợp với thủy tinh,pha lê dùng làm trang trí.

Sỏi hồng

Sỏi hồng có màu hồng rất đẹp mắt thích hợp cho trang trí tiểu cảnh tranh đá nhà phố hoặc tiểu cảnh tranh đá cầu thang. Sỏi hồng có thể kết hợp với thủy tinh,pha lê dùng làm trang trí.

0913574894