Sỏi hồng tự nhiên

Liên hệ

Sỏi hồng tự nhiên được đáng bóng bằng phương pháp mài mòn tự nhiên. Thích hợp làm trang trí tiểu cảnh cho ngôi nhà thêm xinh.

Sỏi hồng tự nhiên

Sỏi hồng tự nhiên được đáng bóng bằng phương pháp mài mòn tự nhiên.Thích hợp làm trang trí tiểu cảnh cho ngôi nhà thêm xinh.

0913574894