Sỏi trắng nhỏ

Liên hệ

Sỏi trắng nhỏ làm tiểu cảnh mang màu trắng tinh khôi của đất trời.Thông qua sự bài trí tiểu cảnh hết sức tinh tế tạo lên bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.

Sỏi trắng nhỏ

Sỏi trắng nhỏ làm tiểu cảnh mang màu trắng tinh khôi của đất trời.Thông qua sự bài trí tiểu cảnh hết sức tinh tế tạo lên bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.

0913574894