Sỏi trang trí

Liên hệ

Sỏi trang trí tiểu cảnh có màu sắc của sỏi sông tự nhiên,có màu trắng ngà dùng làm trang trí tiểu cảnh sân vườn,tiểu cảnh non bộ.

Sỏi trang trí

Sỏi trang trí tiểu cảnh có màu sắc của sỏi sông tự nhiên,có màu trắng ngà dùng làm trang trí tiểu cảnh sân vườn,tiểu cảnh non bộ.

 

0913574894