Tiểu cảnh nước trên sân thượng

Liên hệ

Tiểu cảnh nước là mô hình thu nhỏ phản ánh sự vận động của thiên nhiên sự sống, tại đây nước là nhân tố chính với cơ hoạt động tuần hoàn không ngừng nghỉ.

Tiểu cảnh nước là mô hình thu nhỏ phản ánh sự vận động của thiên nhiên sự sống, tại đây nước là nhân tố chính với cơ hoạt động tuần hoàn không ngừng nghỉ.

Tiểu cảnh nước trên sân thượng

 

0913574894