Cây trầu bà lá rách

Liên hệ

Cây trầu bà lá rách dùng trang trí trong nhà, đại sảnh,gồm chậu bằng gốm cây, thân, hoa lá chất liệu bằng nhựa. Dễ dàng tách riêng thân, lá hoa để vệ sinh.

Cây trầu bà lá rách

Cây trầu bà lá rách dùng trang trí trong nhà, đại sảnh,gồm chậu bằng gốm cây, thân, hoa lá chất liệu bằng nhựa. Dễ dàng tách riêng thân, lá hoa để vệ sinh.

KT: 1.6m*0.7m

Giá: 2.000.000đ

0913574894