Chậu Châu Âu có tai hoa lau

Liên hệ

Chậu Châu Âu có tai hoa lau trang trí làm đẹp không gian spa, nhà hàng, khách sạn...

Chậu Châu Âu có tai hoa lau

                                                                Chậu Châu Âu có tai hoa lau trang trí làm đẹp không gian spa, nhà hàng, khách sạn...

KT: 0.8m*0.9m

Giá: 1.250.000đ

0913574894