Giỏ hoa trà

Liên hệ

Giỏ hoa treo như giỏ hoa trà trên khi treo lơ lửng trong không gian sẽ khó có thể nhận biết đây là hoa giả hay hoa thật.

Giỏ hoa trà

Kích thước: W 0.5m  *  H 0.3m (Gồm cả hoa)

Giá: 550.000đ

0913574894