Lá kim giả

Liên hệ

Lá kim giả làm tăng thêm sắc xanh cho không gian căn nhà.

Lá kim giả

Kích thước: 0.5m * 0.2m

Giá: 79.000đ

0913574894