Tiểu cảnh cầu thang

Liên hệ

Tiểu cảnh cầu thang thay vào vẻ đơn điệu thường có của các bậc cầu thang là nét sinh động vui tươi của những lẵng hoa được đặt trong góc tiểu cảnh nhỏ trên lối đi lên lầu nhà...

Tiểu cảnh cầu thang

Tiểu cảnh cầu thang thay vào vẻ đơn điệu thường có của các bậc cầu thang là nét sinh động vui tươi của những lẵng hoa được đặt trong góc tiểu cảnh nhỏ  trên lối đi lên lầu nhà bạn

0913574894