Tiểu cảnh khô góc nhà

Liên hệ

Công trình tiểu cảnh khô góc nhà trong hình ảnh dưới đây được thi công tại tòa nhà của công ty vàng bạc đá quý Doji, tiểu cảnh được đặt ở vị trí tiền sảnh lớn nơi mọi người qua...

 

Tiểu cảnh khô góc nhà

Công trình tiểu cảnh khô trong hình ảnh dưới đây được thi công tại tòa nhà của công ty vàng bạc đá quý Doji, tiểu cảnh được đặt ở vị trí tiền sảnh lớn nơi mọi người qua lại. Chính ở vị trí này, tiểu cảnh khô đã phát huy được tối đa vẻ đẹp của mình.

tieu canh kho goc nha

0913574894