Tiểu cảnh tại văn phòng Microsoft

Liên hệ

Tiểu cảnh khô là những công trình thi công nhanh, gọn với thời gian ngắn, thường sử dụng các mẫu cây giả, thảm cỏ nhân tạo kết hợp với dải sỏi và đen vườn tạo nên không gian hưởng thụ...

Tiểu cảnh trong nhà phố

Tiểu cảnh khô là những công trình thi công nhanh, gọn với thời gian ngắn, thường sử dụng các mẫu cây giả, thảm cỏ nhân tạo kết hợp với dải sỏi và đen vườn tạo nên không gian hưởng thụ hoàn mỹ.

tiểu cảnh khô tại microsoft

Tiểu cảnh khô

0913574894