Tiểu cảnh tranh đá

Liên hệ

Tiểu cảnh tranh đá được xây dựng trong sân vườn, bên cạnh đó kết hợp với non bộ đem lại một không gian thiên nhiên đầy sức sống.

Tiểu cảnh tranh đá được xây dựng trong sân vườn, bên cạnh đó kết hợp với non bộ đem lại một không gian thiên nhiên đầy sức sống.

 

0913574894