Tiểu cảnh tranh đá hiện đại

Liên hệ

Tranh đá kết hợp với đài nước thiết kế đã làm nên một góc tiểu cảnh đầy tính sáng tạo. Tiểu cảnh tranh đá được bài trí đơn giản, hộp nước tràn đóng vai trò làm điểm nhấn chủ đạo...

Tiểu cảnh tranh đá hiện đại

Tranh đá kết hợp với đài nước thiết kế đã làm nên một góc tiểu cảnh đầy tính sáng tạo. Tiểu cảnh tranh đá được bài trí đơn giản, hộp nước tràn đóng vai trò làm điểm nhấn chủ đạo làm cho không gian tiểu cảnh mang đậm chất hiện đại.

 

tiểu cảnh tranh đá hiện đại

0913574894