Tiểu cảnh kết hợp đôn lá

Liên hệ

việc thiết kế tiểu cảnh không còn mang tính đơn điệu mà là sự pha trộn, sự kết hợp khéo léo từ nhiều nguồn nguyên liệu khác nhau tiểu biểu như tượng, phù điêu, lò sưởi, đôn chậu...

Tiểu cảnh kết hợp đôn lá

việc thiết kế tiểu cảnh không còn mang tính đơn điệu mà là sự pha trộn, sự kết hợp khéo léo từ nhiều nguồn nguyên liệu khác nhau tiểu biểu như tượng, phù điêu, lò sưởi, đôn chậu...

tiểu cảnh trong nhà

0913574894