Tiểu cảnh tại Đê La Thành

Liên hệ

công trình tiểu cảnh kết hợp với đài nước tại Đê La Thành - Hà Nội

Công trình tiểu cảnh kết hợp với đài nước và phù điêu tại Đê La Thành là công trình chúng tôi vô cùng tâm đắc. Việc sử dụng hòn non bộ kết hợp với đài nước đã tạo yếu tố phong thủy rất hợp lý, đem lại không gian hưởng thụ ưng ý cho khách hàng.

0913574894