Tiểu cảnh vườn phố

Liên hệ

Nhà phố thường có không gian hạn chế bởi các mái nhà nằm san sát nhau xây dựng một góc tiểu cảnh sân vườn tại vị trí giếng trời là một giải pháp tối ưu cho việc cải thiện không...

Tiểu cảnh vườn phố

Nhà phố thường có không gian hạn chế bởi các mái nhà nằm san sát nhau nên luôn thiếu không khí, ít được hưởng khí trời tự nhiên. Chính vì vậy mà xây dựng một góc tiểu cảnh sân vườn tại vị trí giếng trời là một giải pháp tối ưu cho việc cải thiện không gian phố.

Tiểu cảnh vườn phố

0913574894