Tiểu cảnh cho giếng trời

Liên hệ

Tiểu cảnh cho giếng trời được thiết kế một cách sáng tạo, cây xanh mang lại sức sống thiên nhiên, phù điêu kết hợp với đá ốp làm điểm nhấn chủ đạo đập vào mắt người xem.

Tiểu cảnh cho giếng trời

 

Tiểu cảnh cho giếng trời được thiết kế một cách sáng tạo, cây xanh mang lại sức sống thiên nhiên, phù điêu kết hợp với đá ốp làm điểm nhấn chủ đạo đập vào mắt người xem.


Tiểu cảnh cho giếng trời

 

0913574894