Tiểu cảnh giếng trời 45 Hàng Bồ

Liên hệ

Tại số nhà 45 Hàng Bồ Công ty cổ phần Mỹ thuật Liên Vũ đã xây dựng một góc tiểu cảnh giếng trời tuyệt đẹp. Góc tiểu cảnh giếng trời này nằm ở vị trí cầu thang ngôi nhà.

Tiểu cảnh giếng trời 45 Hàng Bồ

 

Tại số nhà 45 Hàng Bồ Công ty cổ phần Mỹ thuật Liên Vũ đã xây dựng một góc tiểu cảnh giếng trời tuyệt đẹp. Góc tiểu cảnh giếng trời này nằm ở vị trí cầu thang ngôi nhà . Đó là sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố thiên nhiên như cỏ, cây, hoa lá, sỏi cuội với vài ngọn núi nhỏ nhấp nhô khiến góc tiểu cảnh nổi lên như một điểm nhấn.

Tiểu cảnh giếng trời

0913574894